Om Aros Division

Aros Division er dannet i 1990 som en sammenlægning af Ådal Division (der bestod af grupper i Aarhus Kommune langs med Aarhus Å) og den sydlige del af Ole Rømer Division ( der bestod af grupper i den nordlige del af kommunen og nogle grupper nord for kommunen). Så Aros Division dækker i dag den nordlige del af Aarhus Kommune, mens Aarhus Skov Division dækker den sydlige del.

Divisionen har ca. 1.000-1.100 medlemmer.

Divisionen har i dag 12 grupper (gruppenavnene indeholder et link til gruppens hjemmeside):

Marselisspejderne – 15. Århus Gruppe

Søspejdergruppen Stifinderne Sø

9. Århus Gruppe

12. Århus Gruppe

Valhalla Gruppe

Gallerne

1. Risskov Drengegruppe

2. Risskov – denne gruppe er under nedlukning!

Risskov Piger

Delfinerne

Skjoldhøj Gruppe

Oliven Spejderne

Divisionsledelsen:

Divisionschefer (DC): P.t. ledig
Divisionskasserer (DK): Preben Larsen, Skjoldhøj Gruppe
Medlem: Darma Duus, 12. Århus
Medlem: Amalie Guldberg Thomsen, Gallerne
Medlem: Mads Vorup, 2. Riisskov
Medlem: Niels-Valdemar Dahlgaard, Valhalla
Medlem: Sebastian Halskov Stevnsner, Gallerne
Medlem: Søren Vestergaard, Skjoldhøj Gruppe

Divisionsledelsen kan kontaktes på:
dlm@arosdivision.dk
DC: dc@arosdivision.dk
DK: dk@arosdivision.dk